Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Episode 22 March 14, 2022 00:56:35
Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Mar 14 2022 | 00:56:35

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 14

February 24, 2022 00:59:22
Episode Cover

Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Εκκλησιαστική Χορωδία Ρωμανός ο Μελωδός - π. Νικόλαος Λυμπουρίδης

Listen

Episode 70

June 01, 2022 00:57:11
Episode Cover

Απόδοση του Πάσχα - Ορμύλια Χαλκιδικής

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen