Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Episode 22 March 14, 2022 00:56:35
Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Mar 14 2022 | 00:56:35

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 21

March 10, 2022 00:59:57
Episode Cover

«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Listen

Episode 192

January 01, 2023 00:55:18
Episode Cover

«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Listen

Episode 182

December 14, 2022 00:59:28
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Listen