«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 21 March 10, 2022 00:59:57
«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 10 2022 | 00:59:57

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 150

October 19, 2022 00:58:34
Episode Cover

Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία - Συναυλίες

Listen

Episode 60

May 16, 2022 00:59:32
Episode Cover

Κυριακή του Παραλύτου

Listen

Episode 63

May 19, 2022 00:57:00
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Λυκούργο Αγγελόπουλο - Μέρος Γ΄

Listen