«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 21 March 10, 2022 00:59:57
«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Επί πτερύγων εμμελείας» - Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 10 2022 | 00:59:57

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 161

November 08, 2022 01:00:00
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Β')

Listen

Episode 210

February 01, 2023 00:59:12
Episode Cover

Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Β΄)

Listen

Episode 160

November 07, 2022 00:59:54
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Α')

Listen