Μελοποιοί της Κρήτης

Episode 20 March 09, 2022 00:59:04
Μελοποιοί της Κρήτης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μελοποιοί της Κρήτης

Mar 09 2022 | 00:59:04

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 76

June 13, 2022 00:58:58
Episode Cover

Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄

Listen

Episode 182

December 14, 2022 00:59:28
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Listen

Episode 72

June 06, 2022 00:58:41
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Listen