Μελοποιοί της Κρήτης

Episode 20 March 09, 2022 00:59:04
Μελοποιοί της Κρήτης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μελοποιοί της Κρήτης

Mar 09 2022 | 00:59:04

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 173

November 29, 2022 00:59:08
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')

Listen

Episode 74

June 08, 2022 00:58:54
Episode Cover

«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Listen

Episode 214

February 09, 2023 00:55:56
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Γ΄)

Listen