Κυριακή της Τυρινής

Episode 18 March 07, 2022 00:57:55
Κυριακή της Τυρινής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Τυρινής

Mar 07 2022 | 00:57:55

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 166

November 16, 2022 00:55:53
Episode Cover

«Κοσμάς ο Μαδυτινός» (Α΄) - Chorus Nicopolitanus

Listen

Episode 24

March 16, 2022 00:59:38
Episode Cover

Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω - Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Listen

Episode 263

July 11, 2023 00:59:51
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Listen