Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Γ΄)

Episode 233 April 06, 2023 01:03:49
Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Γ΄)

Apr 06 2023 | 01:03:49

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 141

October 04, 2022 00:59:29
Episode Cover

Θρασύβουλος Στανίτσας - Συναυλία Βρυξελλών 1977

Listen

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen

Episode 18

March 07, 2022 00:57:55
Episode Cover

Κυριακή της Τυρινής

Listen