Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Β')

Episode 149 October 18, 2022 00:59:29
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Β')

Oct 18 2022 | 00:59:29

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 128

September 12, 2022 00:58:01
Episode Cover

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Listen

Episode 326

January 15, 2024 00:56:47
Episode Cover

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (E')

Listen

Episode 358

April 23, 2024 00:59:31
Episode Cover

Περιμένοντας την Ανάσταση - Εισαγωγή στο Θείο Δράμα

Listen