Πολυχρονισμοί και φήμες

Episode 262 July 10, 2023 00:59:21
Πολυχρονισμοί και φήμες
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Πολυχρονισμοί και φήμες

Jul 10 2023 | 00:59:21

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 206

January 25, 2023 00:58:39
Episode Cover

Εγκαίνια Καθολικού - Ορμύλια (Γ')

Listen

Episode 306

November 01, 2023 00:53:14
Episode Cover

Ι.Μ. Ξενοφώντος - Εόρτια Πανήγυρις 2019 (Γ΄)

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen