Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Episode 263 July 11, 2023 00:59:51
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Jul 11 2023 | 00:59:51

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 226

March 09, 2023 01:03:24
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Listen

Episode 12

February 22, 2022 00:57:30
Episode Cover

Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία - Λυκούργος Αγγελόπουλος

Listen

Episode 207

January 26, 2023 00:58:38
Episode Cover

«Άσωμεν τω Κυρίω» - Ορμύλια

Listen