Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Β΄)

Episode 261 July 06, 2023 00:58:53
Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Β΄)

Jul 06 2023 | 00:58:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 269

July 20, 2023 01:00:28
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΔ΄)

Listen

Episode 235

April 25, 2023 01:01:25
Episode Cover

Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Listen

Episode 179

December 08, 2022 00:59:37
Episode Cover

«Εις τον Άγιον Σπυρίδωνα» - Δημήτριος Νεραντζής

Listen