Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Episode 182 December 14, 2022 00:59:28
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Dec 14 2022 | 00:59:28

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 18

March 07, 2022 00:57:55
Episode Cover

Κυριακή της Τυρινής

Listen

Episode 78

June 15, 2022 00:59:56
Episode Cover

«Ήχοι και Τρόποι» - Μέρος Α΄

Listen

Episode 201

January 17, 2023 00:56:40
Episode Cover

Σίμων Καράς: «Η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της»

Listen