Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Episode 182 December 14, 2022 00:59:28
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Γ')

Dec 14 2022 | 00:59:28

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 9

February 16, 2022 00:58:58
Episode Cover

Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Listen

Episode 98

July 20, 2022 00:59:31
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας (Γ΄)

Listen

Episode 208

January 30, 2023 01:01:10
Episode Cover

«Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»

Listen