Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Episode 181 December 13, 2022 00:59:09
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Dec 13 2022 | 00:59:09

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 158

November 02, 2022 00:56:07
Episode Cover

Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (A')

Listen

Episode 134

September 21, 2022 00:57:11
Episode Cover

Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)

Listen

Episode 172

November 28, 2022 01:00:00
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Α')

Listen