Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Episode 181 December 13, 2022 00:59:09
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Dec 13 2022 | 00:59:09

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 208

January 30, 2023 01:01:10
Episode Cover

«Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»

Listen

Episode 240

May 11, 2023 00:58:45
Episode Cover

Από τον Αββά Ισαάκ στον Ντοστογιέφσκι

Listen

Episode 263

July 11, 2023 00:59:51
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Listen