Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Episode 180 December 12, 2022 00:58:48
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Dec 12 2022 | 00:58:48

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 117

August 23, 2022 00:59:58
Episode Cover

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Α΄)

Listen

Episode 172

November 28, 2022 01:00:00
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Α')

Listen

Episode 101

July 26, 2022 00:57:22
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)

Listen