Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Episode 180 December 12, 2022 00:58:48
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Dec 12 2022 | 00:58:48

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 289

September 25, 2023 01:02:21
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Δ΄)

Listen

Episode 57

May 10, 2022 00:59:53
Episode Cover

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

Listen

Episode 238

May 03, 2023 00:57:56
Episode Cover

Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Β΄)

Listen