Κυριακή της Απόκρεω

Episode 15 March 01, 2022 00:59:06
Κυριακή της Απόκρεω
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Απόκρεω

Mar 01 2022 | 00:59:06

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 183

December 15, 2022 00:59:32
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Listen

Episode 148

October 17, 2022 00:57:07
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Α')

Listen

Episode 36

April 06, 2022 00:54:47
Episode Cover

Μέγας Κανών

Listen