Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Episode 183 December 15, 2022 00:59:32
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Dec 15 2022 | 00:59:32

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 212

February 07, 2023 01:05:33
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Α΄)

Listen

Episode 164

November 14, 2022 00:57:49
Episode Cover

Μνήμη Γεωργίου Ρεμούνδου (Α')

Listen

Episode

October 19, 2023 00:59:48
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα (1923-2023) (Δ΄)

Listen