Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Episode 184 December 19, 2022 00:55:07
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Dec 19 2022 | 00:55:07

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 215

February 14, 2023 00:59:54
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Δ΄)

Listen

Episode 70

June 01, 2022 00:57:11
Episode Cover

Απόδοση του Πάσχα - Ορμύλια Χαλκιδικής

Listen

Episode 233

April 06, 2023 01:03:49
Episode Cover

Αγρυπνία Κυριακής των Βαΐων - Ευαγγελισμού - Ι.Μ. Φιλοθέου 1984 (Γ΄)

Listen