Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Episode 184 December 19, 2022 00:55:07
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Dec 19 2022 | 00:55:07

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 139

September 29, 2022 00:56:37
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Β΄)

Listen

Episode 74

June 08, 2022 00:58:54
Episode Cover

«Θεοτοκάριον» - Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου

Listen

Episode 188

December 25, 2022 00:59:52
Episode Cover

«Χριστός γεννάται δοξάσατε»

Listen