«Κανόνα πίστεως» - Γεώργιος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης

Episode 177 December 06, 2022 00:56:59
«Κανόνα πίστεως» - Γεώργιος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Κανόνα πίστεως» - Γεώργιος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης

Dec 06 2022 | 00:56:59

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

April 14, 2022 00:59:04
Episode Cover

Ανατολικά Αντίφωνα - Πάθη Βυζαντινά και Αραβικά

Listen

Episode 261

July 06, 2023 00:58:53
Episode Cover

Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Β΄)

Listen

Episode 326

January 15, 2024 00:56:47
Episode Cover

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (E')

Listen