Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας

Episode 176 December 05, 2022 00:55:45
Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας

Dec 05 2022 | 00:55:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 131

September 15, 2022 00:58:40
Episode Cover

«Ιεράρχες της Λάρισας» - Χορός Αγγελικός

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen

Episode 223

March 02, 2023 01:01:31
Episode Cover

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι»

Listen