Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας

Episode 176 December 05, 2022 00:55:45
Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Εόρτιοι ύμνοι Ιωάννου Δαμασκηνού - Αγίας Βαρβάρας

Dec 05 2022 | 00:55:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 263

July 11, 2023 00:59:51
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Listen

Episode 289

September 25, 2023 01:02:21
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Δ΄)

Listen

Episode 105

August 02, 2022 00:59:51
Episode Cover

Μικρός Παρακλητικός Κανόνας - Θεοφάνης Σουλακέλλης

Listen