«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')

Episode 175 December 01, 2022 00:59:09
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')

Dec 01 2022 | 00:59:09

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 51

April 28, 2022 00:58:13
Episode Cover

Πέμπτη του Πάσχα

Listen

Episode 146

October 12, 2022 00:59:37
Episode Cover

«Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» - Καλοφωνικά μέλη

Listen

Episode 144

October 10, 2022 00:59:39
Episode Cover

Χαρίλαος Ταλιαδώρος: «Βυζαντινό Ορατόριο»

Listen