«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Episode 174 November 30, 2022 00:58:34
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Nov 30 2022 | 00:58:34

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 27

March 22, 2022 00:57:59
Episode Cover

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία - Κωνσταντινούπολη 1988

Listen

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen

Episode 348

March 05, 2024 00:59:23
Episode Cover

Στρατή Μυριβήλη «Οι παραδόσεις του γένους και η δύναμη της βυζαντινής μουσικής»

Listen