«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Episode 174 November 30, 2022 00:58:34
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Nov 30 2022 | 00:58:34

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 153

October 25, 2022 00:59:33
Episode Cover

«Χαίρε Μάρτυς Δημήτριε» - Θεσσαλονικείς Υμνωδοί (Β')

Listen

Episode 192

January 01, 2023 00:55:18
Episode Cover

«Μορφήν αναλλοιώτως» - «Εις πάσαν την γην»

Listen