«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')

Episode 173 November 29, 2022 00:59:08
«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')

Nov 29 2022 | 00:59:08

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 59

May 12, 2022 00:59:40
Episode Cover

Ύμνοι Κυριακής του Πάσχα - «Χορός Αγγελικός», «Νεκτάριος Πρωτοψάλτης»

Listen

Episode 207

January 26, 2023 00:58:38
Episode Cover

«Άσωμεν τω Κυρίω» - Ορμύλια

Listen

Episode 93

July 12, 2022 00:59:22
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Β΄)

Listen