Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)

Episode 138 September 28, 2022 00:56:31
Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)

Sep 28 2022 | 00:56:31

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 208

January 30, 2023 01:01:10
Episode Cover

«Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»

Listen

Episode 49

April 26, 2022 00:59:12
Episode Cover

Τρίτη του Πάσχα

Listen