Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Episode 137 September 27, 2022 00:57:27
Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Sep 27 2022 | 00:57:27

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 7

February 14, 2022 00:58:46
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)

Listen

Episode 81

June 21, 2022 01:01:16
Episode Cover

Ψαλτοτράγουδα

Listen

Episode 64

May 23, 2022 00:59:27
Episode Cover

Μεσοπεντηκοστή

Listen