Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Episode 137 September 27, 2022 00:57:27
Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Sep 27 2022 | 00:57:27

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 35

April 05, 2022 00:59:11
Episode Cover

Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

Listen

Episode 200

January 16, 2023 01:00:27
Episode Cover

Η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης

Listen

Episode 206

January 25, 2023 00:58:39
Episode Cover

Εγκαίνια Καθολικού - Ορμύλια (Γ')

Listen