Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)

Episode 118 August 24, 2022 00:59:39
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)

Aug 24 2022 | 00:59:39

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 146

October 12, 2022 00:59:37
Episode Cover

«Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» - Καλοφωνικά μέλη

Listen

Episode 12

February 22, 2022 00:57:30
Episode Cover

Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία - Λυκούργος Αγγελόπουλος

Listen

Episode 260

July 05, 2023 00:59:37
Episode Cover

Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Α΄)

Listen