Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Episode 72 June 06, 2022 00:58:41
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Jun 06 2022 | 00:58:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 351

February 26, 2024 01:05:10
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου και Φαρισαίου

Listen

Episode 160

November 07, 2022 00:59:54
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Α')

Listen

Episode 64

May 23, 2022 00:59:27
Episode Cover

Μεσοπεντηκοστή

Listen