Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Episode 72 June 06, 2022 00:58:41
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Jun 06 2022 | 00:58:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 112

August 15, 2022 00:55:45
Episode Cover

Κοίμηση της Θεοτόκου

Listen

Episode 7

February 06, 2023 00:58:53
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Listen

Episode 254

June 14, 2023 00:54:15
Episode Cover

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης 1995 - Λ. Αστέρης-Ι. Παπαχρόνης (Β΄)

Listen