Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Episode 72 June 06, 2022 00:58:41
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Jun 06 2022 | 00:58:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 133

September 20, 2022 00:58:31
Episode Cover

Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Α΄)

Listen

Episode 147

October 13, 2022 00:59:04
Episode Cover

Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Listen

Episode 82

June 22, 2022 00:59:41
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Βασίλειο Νόνη

Listen