Μεγάλη Πέμπτη

Episode 45 April 21, 2022 00:58:34
Μεγάλη Πέμπτη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλη Πέμπτη

Apr 21 2022 | 00:58:34

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 125

September 06, 2022 00:59:45
Episode Cover

Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Β΄)

Listen

Episode 137

September 27, 2022 00:57:27
Episode Cover

Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Listen

Episode 9

February 16, 2022 00:58:58
Episode Cover

Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Listen