Μεγάλη Παρασκευή

Episode 46 April 22, 2022 00:59:12
Μεγάλη Παρασκευή
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλη Παρασκευή

Apr 22 2022 | 00:59:12

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 174

November 30, 2022 00:58:34
Episode Cover

«Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')

Listen

Episode 184

December 19, 2022 00:55:07
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Listen

Episode 204

January 23, 2023 00:59:55
Episode Cover

Εγκαίνια Καθολικού - Ορμύλια (Α')

Listen