Μεγάλο Σάββατο

Episode 47 April 23, 2022 01:02:06
Μεγάλο Σάββατο
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μεγάλο Σάββατο

Apr 23 2022 | 01:02:06

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 54

May 04, 2022 00:56:12
Episode Cover

Τετάρτη του Θωμά - Στο Άγιο Πάσχα

Listen

Episode 236

April 26, 2023 00:59:58
Episode Cover

Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Listen

Episode 51

April 28, 2022 00:58:13
Episode Cover

Πέμπτη του Πάσχα

Listen