Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΒ΄)

Episode 267 July 18, 2023 01:03:35
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΒ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΒ΄)

Jul 18 2023 | 01:03:35

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 86

June 29, 2022 00:59:47
Episode Cover

Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων

Listen

Episode 92

July 11, 2022 00:59:14
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Α΄)

Listen

Episode 372

June 18, 2024 00:57:30
Episode Cover

Το Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου και οι επανεκδόσεις του - Γ.Ι. Χατζηθεοδώρου

Listen