Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Episode 266 July 17, 2023 00:54:54
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Jul 17 2023 | 00:54:54

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 150

October 19, 2022 00:58:34
Episode Cover

Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία - Συναυλίες

Listen

Episode 143

October 06, 2022 00:57:22
Episode Cover

Χορωδία Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως - Συναυλίες

Listen

Episode 43

April 19, 2022 00:59:15
Episode Cover

Μεγάλη Τρίτη

Listen