Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Episode 266 July 17, 2023 00:54:54
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (ΙΑ΄)

Jul 17 2023 | 00:54:54

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 17

March 03, 2022 00:59:38
Episode Cover

Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων (Β΄)

Listen

Episode 223

March 02, 2023 01:01:31
Episode Cover

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι»

Listen

Episode 87

June 30, 2022 00:59:32
Episode Cover

Σύναξις των 12 Αποστόλων

Listen