Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Ι΄)

Episode 265 July 13, 2023 01:01:19
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Ι΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Ι΄)

Jul 13 2023 | 01:01:19

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 321

December 11, 2023 00:56:10
Episode Cover

Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος - 35 χρόνια από την κοίμηση του (Γ΄)

Listen

Episode 123

September 01, 2022 00:59:40
Episode Cover

Προσεγγίσεις της Ψαλτικής Τέχνης

Listen

Episode 307

October 31, 2023 00:56:07
Episode Cover

Ι.Μ. Ξενοφώντος - Εόρτια Πανήγυρις 2019 (Β΄)

Listen