Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Γ΄)

Episode 94 July 13, 2022 00:58:43
Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Γ΄)

Jul 13 2022 | 00:58:43

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 150

October 19, 2022 00:58:34
Episode Cover

Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία - Συναυλίες

Listen

Episode 28

March 23, 2022 00:59:56
Episode Cover

Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών - Κωνσταντινούπολη 1988

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen