Δευτέρα του Πάσχα

Episode 48 April 25, 2022 00:59:13
Δευτέρα του Πάσχα
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Δευτέρα του Πάσχα

Apr 25 2022 | 00:59:13

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 147

October 13, 2022 00:59:04
Episode Cover

Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» - Συναυλία στην Σερβία

Listen

Episode 140

October 03, 2022 00:59:33
Episode Cover

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός

Listen

Episode 184

December 19, 2022 00:55:07
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Ε')

Listen