Αγρυπνία Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ι.Μ. Ιβήρων (Γ΄)

Episode 122 August 31, 2022 00:56:09
Αγρυπνία Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ι.Μ. Ιβήρων (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αγρυπνία Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ι.Μ. Ιβήρων (Γ΄)

Aug 31 2022 | 00:56:09

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 235

April 25, 2023 01:01:25
Episode Cover

Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Α΄)

Listen

Episode 222

March 01, 2023 01:00:45
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (IΑ΄)

Listen

Episode 199

January 12, 2023 01:00:54
Episode Cover

Arca Bizantina

Listen