«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 23 March 15, 2022 00:59:55
«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 15 2022 | 00:59:55

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 161

November 08, 2022 01:00:00
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Β')

Listen

Episode 140

October 03, 2022 00:59:33
Episode Cover

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός

Listen

Episode 53

May 03, 2022 00:58:09
Episode Cover

«Ο Άγγελος εβόα»

Listen