«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Episode 23 March 15, 2022 00:59:55
«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Αείσματα και μολπαί»: Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου Γαλάνη

Mar 15 2022 | 00:59:55

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 1

February 02, 2022 00:56:57
Episode Cover

Αγρυπνία Υπαπαντής στην Αγ. Ειρήνη οδ. Αιόλου 1987 - Α΄ μέρος

Listen

Episode 52

May 02, 2022 00:57:05
Episode Cover

Κυριακή του Θωμά

Listen

Episode 134

September 21, 2022 00:57:11
Episode Cover

Οικουμενικό Πατριαρχείο 1988 - Μητρ. Πατρών Νικόδημος, Β. Εμμανουηλίδης, Ι. Χαριατίδης (Β΄)

Listen