Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω - Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Episode 24 March 16, 2022 00:59:38
Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω - Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω - Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης

Mar 16 2022 | 00:59:38

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 209

January 31, 2023 01:02:01
Episode Cover

Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)

Listen

Episode 216

February 15, 2023 00:58:31
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Ε΄)

Listen

Episode 53

May 03, 2022 00:58:09
Episode Cover

«Ο Άγγελος εβόα»

Listen