Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Episode 224 March 07, 2023 01:02:17
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Mar 07 2023 | 01:02:17

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 11

February 21, 2022 00:59:16
Episode Cover

Κυριακή του Ασώτου

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen

Episode 170

November 23, 2022 01:00:48
Episode Cover

Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος

Listen