Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Episode 224 March 07, 2023 01:02:17
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Α΄)

Mar 07 2023 | 01:02:17

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 7

February 14, 2022 00:58:46
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου / Υπαπαντή (παλ. ημερ.)

Listen

Episode 227

March 14, 2023 01:06:10
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Δ΄)

Listen

Episode 265

July 13, 2023 01:01:19
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Ι΄)

Listen