Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)

Episode 225 March 08, 2023 01:02:16
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)

Mar 08 2023 | 01:02:16

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 137

September 27, 2022 00:57:27
Episode Cover

Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς: «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική»

Listen

Episode 57

May 10, 2022 00:59:53
Episode Cover

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

Listen