Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)

Episode 225 March 08, 2023 01:02:16
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Β΄)

Mar 08 2023 | 01:02:16

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 239

May 04, 2023 00:58:25
Episode Cover

Διακο-Διονύσιος Φιρφιρής (Γ΄)

Listen

Episode 226

March 09, 2023 01:03:24
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Listen

Episode 7

February 06, 2023 00:58:53
Episode Cover

Αρχή Τριωδίου: Τελώνου & Φαρισαίου - Μεθέορτα Υπαπαντής

Listen