Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Episode 226 March 09, 2023 01:03:24
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Mar 09 2023 | 01:03:24

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 62

May 18, 2022 00:58:23
Episode Cover

Αφιέρωμα στον Λυκούργο Αγγελόπουλο - Μέρος Β΄

Listen

Episode 138

September 28, 2022 00:56:31
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Α΄)

Listen

Episode 284

September 11, 2023 01:01:23
Episode Cover

«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος

Listen