Αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα (1923-2023) (Γ΄)

Episode 303 October 18, 2023 00:56:45
Αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα (1923-2023) (Γ΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα (1923-2023) (Γ΄)

Oct 18 2023 | 00:56:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 114

August 17, 2022 00:59:51
Episode Cover

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα

Listen

Episode 183

December 15, 2022 00:59:32
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen