Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄

Episode 76 June 13, 2022 00:58:58
Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄

Jun 13 2022 | 00:58:58

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 94

July 13, 2022 00:58:43
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Γ΄)

Listen

Episode 181

December 13, 2022 00:59:09
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Β')

Listen

Episode 140

October 03, 2022 00:59:33
Episode Cover

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός

Listen