Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)

Episode 101 July 26, 2022 00:57:22
Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Β΄)

Jul 26 2022 | 00:57:22

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 223

March 02, 2023 01:01:31
Episode Cover

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι»

Listen

Episode 65

May 24, 2022 00:59:41
Episode Cover

Σώμα Χριστού μεταλάβετε

Listen

Episode 173

November 29, 2022 00:59:08
Episode Cover

«Αλληλούια» - Ιλισιώτες Ψάλτες (Β')

Listen