Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)

Episode 100 July 25, 2022 00:58:59
Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)

Jul 25 2022 | 00:58:59

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 226

March 09, 2023 01:03:24
Episode Cover

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (Γ΄)

Listen

Episode 139

September 29, 2022 00:56:37
Episode Cover

Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Β΄)

Listen