«Θεαρχίω νεύματι»

Episode 116 August 22, 2022 00:59:48
«Θεαρχίω νεύματι»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Θεαρχίω νεύματι»

Aug 22 2022 | 00:59:48

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 152

October 24, 2022 00:59:44
Episode Cover

«Χαίρε Μάρτυς Δημήτριε» - Θεσσαλονικείς Υμνωδοί (Α')

Listen

Episode 118

August 24, 2022 00:59:39
Episode Cover

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Β΄)

Listen

Episode 180

December 12, 2022 00:58:48
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Α')

Listen