Μάθημα εις την Μεταμόρφωσιν

Episode 115 August 18, 2022 00:59:13
Μάθημα εις την Μεταμόρφωσιν
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Μάθημα εις την Μεταμόρφωσιν

Aug 18 2022 | 00:59:13

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 218

February 21, 2023 00:59:07
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Ζ΄)

Listen

Episode 22

March 14, 2022 00:56:35
Episode Cover

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Listen