«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα

Episode 114 August 17, 2022 00:59:51
«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι» - Παναγία Πορταΐτισσα

Aug 17 2022 | 00:59:51

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 221

February 28, 2023 00:55:55
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (I΄)

Listen

Episode 52

May 02, 2022 00:57:05
Episode Cover

Κυριακή του Θωμά

Listen

Episode 264

July 12, 2023 01:02:59
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Θ΄)

Listen