«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»

Episode 113 August 16, 2022 00:59:44
«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»

Aug 16 2022 | 00:59:44

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 121

August 30, 2022 00:59:12
Episode Cover

Αγρυπνία Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ι.Μ. Ιβήρων (Β΄)

Listen

Episode 100

July 25, 2022 00:58:59
Episode Cover

Διονύσιος ο Ρήτωρ - Μητροφάνης ο Πνευματικός (Α΄)

Listen

Episode 170

November 23, 2022 01:00:48
Episode Cover

Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου 1968 - Θρ. Στανίτσας-Χαρ. Ταλιαδώρος

Listen