Κοίμηση της Θεοτόκου

Episode 112 August 15, 2022 00:55:45
Κοίμηση της Θεοτόκου
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Κοίμηση της Θεοτόκου

Aug 15 2022 | 00:55:45

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 212

February 07, 2023 01:05:33
Episode Cover

«Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Α΄)

Listen

Episode 160

November 07, 2022 00:59:54
Episode Cover

Άγγελοι, «Λειτουργοί θείας δόξης» (Α')

Listen

Episode 185

December 20, 2022 00:55:41
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (ΣΤ')

Listen