«Η σύγχυση των τριών Πέτρων» - Γρηγορίου Στάθη (Α΄)

Episode 280 September 04, 2023 01:03:49
«Η σύγχυση των τριών Πέτρων» - Γρηγορίου Στάθη (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
«Η σύγχυση των τριών Πέτρων» - Γρηγορίου Στάθη (Α΄)

Sep 04 2023 | 01:03:49

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 350

March 07, 2024 00:53:24
Episode Cover

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης του Ζήσιμου Λορεντζάτου (Β')

Listen

Episode 8

February 15, 2022 01:00:40
Episode Cover

Άρθρο Θωμά Αποστολόπουλου «Δέκα λεπτομέρειες για τη βυζαντινή μουσική»

Listen

Episode 199

January 12, 2023 01:00:54
Episode Cover

Arca Bizantina

Listen