Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (Β')

Episode 159 November 03, 2022 00:59:30
Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (Β')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (Β')

Nov 03 2022 | 00:59:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 149

October 18, 2022 00:59:29
Episode Cover

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2008 (Β')

Listen

Episode 263

July 11, 2023 00:59:51
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Η΄)

Listen

Episode 229

March 27, 2023 01:04:54
Episode Cover

Μικρό σταυροαναστάσιμο οδοιπορικό - π. Μιχαήλ Καρδαμάκης (Α΄)

Listen