Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (A')

Episode 158 November 02, 2022 00:56:07
Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (A')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Επίσκοπος Κάλλιστος Ware (A')

Nov 02 2022 | 00:56:07

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 91

July 07, 2022 00:59:59
Episode Cover

Γενέθλιο Τιμίου Προδρόμου - Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους (Β΄)

Listen

Episode 122

August 31, 2022 00:56:09
Episode Cover

Αγρυπνία Κοιμήσεως Θεοτόκου - Ι.Μ. Ιβήρων (Γ΄)

Listen

Episode 264

July 12, 2023 01:02:59
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα (Θ΄)

Listen